Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční úřad Praha Modřany Absurdistán - nezpůsobilost, lhaní, šikana, Orwell 1984

V této rubrice se hodlám věnovat postupům a praktikám Finančního úřadu pro hl.m. Prahu, Štěpánská 28, 11 21 Praha 1,Územní pracoviště v Praze - Modřanech, Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 4.

Jenalo se o dvě kontoly jedna v období let cca 1998 - 2003 a druhá byla zahájena 18.9. 2012 a trvá do dnešního dne za kalendářní rok 2010.

První kontrola z let 1998 - 2003 proběhla  geniálním zjištěním, podepsané ředitelkou finančního úřadu pro Prahu 12, po letech tahání , odvolání, osobních jednání, které spočívalo v tvrzení finančního úřadu, že pokud se budete zabývat realitní činností, což byl můj případ, že pro případného kupujícího zajištění podkladů jako je list vlastnictví ( identifikace kupujícího, nemovitosti, výměra, v části C omezení vlastnického práva – břemena, exekuce,zástavy), snímek pozemkové mapy ( tvar pozemku, umístění nemovitosti), příjezdová cesta – přístup k nemovitosti, inženýrské sítě ( voda, elektřina, plyn, kanalizace, zda na pozemku nejsou umístěny jiné sítě např.  VN,VUSS,MV atd.), vyjádření obce a stavebního úřadu z hlediska územního plánu např. využití pozemku výstavba rodinného domu, regulativy územního plánu tak se jedná o nadstandartní činnost, která nemá  nic společného s klasickou realitní činností. Nikdo mně přes mé četné písemné žádosti a stížnosti nikdy neodpověděl jak mám prodat nemovitost bez zodpovězení záludných otázek budoucích kupujících jako je výměra pozemku, mohou postavit dům a jaký, kde jsou sítě atd.

Na základě inteligentních závěrů pracovníků tohoto finančního úřadu jsem ještě cosi jako Delfská věštírna, jelikož dokážu vypracovat kupní smlouvu bez jakýkoliv údajů, které jsou uvedeny v listu vlastnictví  a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( identifikace majitele, výměra pozemku, typ pozemku, nemovitost, údaje v části C, číslo listu vlastnictví, katastrální území atd.).

Ze zoufalství jsem nakonec požádal ředitelku Finančního úřadu pro Prahu 12 dle oblíbeného zákona č. 106 o vyjádření, zda by v případě koupě nemovitosti výše uvedené údaje požadovaly nebo ne. Jinak jsem napsal, že takto by nemovitost zakoupili pouze pracovníci Finančního úřadu pro Prahu 12, nebo možná dále, občané ČR jejichž koupěschopnost  by byla zřejmě značně omezena nezpůsobilostí k právním úkonům.

Moje žádost byla pochopitelně zamítnuta a bylo mně sděleno, že pracovnice jsou plně kvalifikovány pro výkon svého povolání ( požadoval jsem rovněž vyjádření na základě jakého vzdělání, praxe, popřípadě jiných náležitostí posuzují a určují náležitosti spojené s prodejem nemovitostí. Nikdy mně na to neodpověděly a dodanili cca 100.000,- Kč, které jsem byl nucen po vyčerpání všech odvolání a tahanic zaplatit. Tyto pracovnice byly tak kvalifikovány, že do protokolu o jednání u nich na finančním úřadě  napsali :

Můj dotaz : Proč nebyly podklady přiložené k mému odvolání  předané u Vás na úřadě předány Vašemu nadřízenému orgánu v rámci mého odvolání ?

Jejich odpověď: To my nevíme !

Na předané moje podklady ( listy vlastnictví, snímky pozemkových map, zákresy inženýrských sítí, dokomentace územního plánu ) reagovaly otázkou :

" A no co jsou vlastně ty plánky ?"

moje žádost o vyjádření dle z. 106 a odpověď ředitelky Finančního úřadu pro Prahu 12 je v příspěvku :  Finanční úřad pro Prahu 12 diktuje jakým způsobem máte zakoupit nemovitost.

Zdůrazňuji zde, že mojí žádosti dle zákon č.106 předcházela celá řada odvolání, stížností a žádostí o vyjádření toho co je uvedeno v žádosti dle zákona č, 106. 

Vždy jsem byl odmínut a vše bylo označeno jako neodůvodněné, nepřípustné, nebo vůbec chyběla odpověď

 

 Toto byla dřívější kontrola, nyní mně FÚ při druhé kontrole, která probíhá od roku 18.9. 2012 tvrdí, i když nevím dle jakého zákona, že směnky musí byt notářsky ověřeny, smlouva s mojí RK je platná, ale dodatek s RK není platný, protože není notářsky ověřen, ale to není ani vlastní smlouva.  Tento rozpor nechápu. Když jsem si na toto stěžoval, bylo mně odpovězeno, že moje stížnosti jsou částečně neodůvodněné a částečně nepřípustné. Dále nečinnost FÚ na  Protokol o seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolních zjištění podle § 88 zákona č.280/2009 sepsaný dle § 60-60 DŘ jsem čekal čtyři měsíce od posledního jednání a obdržel jsem jej 29.4. 2013. Úřednice mně oznámily, že se musím vyjádřit do tří dnů, pak do týdne. oznámil jsem,že do měsíce. 31.5. 2013 jsem jim předal moje vyjádření. Do dnešního dne neodpověděly. K dnešnímu datu 12.2. 2014 cca 8,5 měsíce ! Ředitelka finančního úřadu pro Prahu 12 mně na mojí stížnost ohledně jejich postupu kromě jiného odepsal ,že výše uvedený protokol na který když ihned písemně nereagujete viz onen § 88, je vlastně jakési nezávazné zjištění, které vlastně nic neznamená, kontrola pokračuje nadále a postupně se vyvíjí, děvčata, která zmíněný protokol napsal uděla vše dobře, ale začneme novou kontolu.

Tato kontorla byla ukončena po 23 měsících od jejího zahájení.